ThaiBirder.Com

¨Ô»Ò¶Ð Áâ¹ÊÒàÃè => ÁØÁ¤¹àº×èͧ͢ (à¡èÒ) => ͤ: m2ass 12 ¹ 2018, 01:58:36 am

Ǣ: µéͧ¡ÒâÒ Lens AF-S Nikor 400 mm. f2.8 ED VR N áÅÐ ¢Ò¢ҵÑ駡Åéͧ Hilight LT-32
Ǣ: m2ass 12 ¹ 2018, 01:58:36 am
1.µéͧ¡ÒâÒ Lens AF-S Nikor 400 mm. f2.8 ED VR N ¢Í§ãËÁèá·ºäÁèÁÕÃÍ ÁÕ¡Åèͧ¤ÃºÍØ»¡Ã³ìá¶Á Lenscote áÅÐ Foot plate LF-N1 / Sunwayfoto  ¢ÒÂáÅéǤÃѺ
2.¢Ò¢ҵÑ駡Åéͧ Hilight LT-324C +ËÑÇá¾¹ Manfrotto MVH500AH(ËÑÇá¾¹«×éÍÁÒ»ÃÐÁÒ³ÍÒ·ÔµÂì¡ÇèÒæ )ÁÕ¡Åèͧ·Ñé§2ÃÒ¡ÒäúªØ´ ¢ÒÂáÅéǤÃѺ  
Ǣ: Re: µéͧ¡ÒâÒ Lens AF-S Nikor 400 mm. f2.8 ED VR N áÅÐ ¢Ò¢ҵÑ駡Åéͧ Hilight LT-32
Ǣ: m2ass 12 ¹ 2018, 02:04:39 am
ÃÙ»à¾ÔèÁàµÔÁ¢ÒµÑ駡Åéͧ¤ÃѺ