ʴз

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Pung Pound

˹: [1] 2 3
Filename Downloads ͤ Posted
Streaked-Wren-Babbler-001.jpg 260 ::: µèÍÍÒÂØ ::: 05 Ȩԡ¹ 2019, 03:53:16 am
Blue-naped-Pitta-004.jpg 314 ::: µèÍÍÒÂØ ::: 05 Ȩԡ¹ 2019, 03:53:16 am
Spot-breasted-Parrotbill-002.jpg 293 ::: µèÍÍÒÂØ ::: 05 Ȩԡ¹ 2019, 03:53:16 am
Crested-Serpent-Eagle-002.jpg 304 ::: µèÍÍÒÂØ ::: 05 Ȩԡ¹ 2019, 03:53:16 am
Brown-Fish-Owl-002.jpg 285 Re: + + + ¡ ÅÑ º ºé Ò ¹ + + + 02 Ҥ 2017, 03:38:20 pm
Orange-flanked-Bush-Robin-002.jpg 292 Re: + + + ¡ ÅÑ º ºé Ò ¹ + + + 02 Ҥ 2017, 03:38:20 pm
abug.jpg 259 ::: Test Macro ::: 05 ԧҤ 2016, 09:17:15 am
spyder.jpg 258 ::: Test Macro ::: 05 ԧҤ 2016, 09:17:15 am
Himalayan-Cutia-001.jpg 284 ### Happy New Year ### 07 Ҥ 2016, 05:36:30 am
Canon Focus Preset.PNG 229 Re: ÁÕàŹÊìÁÒú¡Ç¹ Êͺ¶ÒÁ¾Õèæ ¹éÒæ¤ÃѺ 02 Ҥ 2015, 10:04:29 pm
Canon Focus Preset2.PNG 248 Re: ÁÕàŹÊìÁÒú¡Ç¹ Êͺ¶ÒÁ¾Õèæ ¹éÒæ¤ÃѺ 02 Ҥ 2015, 10:04:29 pm
Banded-Kingfisher-004.jpg 651 Re: Á×ÍãËÁ觺¹éÍÂú¡Ç¹Êͺ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繤ÃѺ Nikon 200-500 f5.6E VR 13 ԧҤ 2015, 04:18:50 pm
Bar-backed-Partidge-001.jpg 482 Re: Á×ÍãËÁ觺¹éÍÂú¡Ç¹Êͺ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繤ÃѺ Nikon 200-500 f5.6E VR 13 ԧҤ 2015, 04:18:50 pm
Bland-Red-BB-001.jpg 462 Re: Á×ÍãËÁ觺¹éÍÂú¡Ç¹Êͺ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繤ÃѺ Nikon 200-500 f5.6E VR 13 ԧҤ 2015, 04:18:50 pm
Black-Kite-001.jpg 457 Re: Á×ÍãËÁ觺¹éÍÂú¡Ç¹Êͺ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繤ÃѺ Nikon 200-500 f5.6E VR 13 ԧҤ 2015, 04:18:50 pm
Lens Side by Side.png 369 Re: Á×ÍãËÁ觺¹éÍÂú¡Ç¹Êͺ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繤ÃѺ Nikon 200-500 f5.6E VR 13 ԧҤ 2015, 02:19:19 pm
IMG_1920.JPG 303 Re: ... àÃÕ¹àªÔ­ ·Ø¡·èÒ¹¹ÓÊÔ¹¤éÒÁÒà»Ô´·éÒ ¢Ò¢ͧ ÃèÇÁÊÁ·º·Ø¹ «×éÍÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃàÃÕ¹ ãËé¡Ñº¹éͧæ... 08 áҤ 2015, 12:43:28 pm
IMG_1923.JPG 293 Re: ... àÃÕ¹àªÔ­ ·Ø¡·èÒ¹¹ÓÊÔ¹¤éÒÁÒà»Ô´·éÒ ¢Ò¢ͧ ÃèÇÁÊÁ·º·Ø¹ «×éÍÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃàÃÕ¹ ãËé¡Ñº¹éͧæ... 08 áҤ 2015, 12:43:28 pm
IMG_1924.JPG 313 Re: ... àÃÕ¹àªÔ­ ·Ø¡·èÒ¹¹ÓÊÔ¹¤éÒÁÒà»Ô´·éÒ ¢Ò¢ͧ ÃèÇÁÊÁ·º·Ø¹ «×éÍÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃàÃÕ¹ ãËé¡Ñº¹éͧæ... 08 áҤ 2015, 12:43:28 pm
IMG_1927.JPG 306 Re: ... àÃÕ¹àªÔ­ ·Ø¡·èÒ¹¹ÓÊÔ¹¤éÒÁÒà»Ô´·éÒ ¢Ò¢ͧ ÃèÇÁÊÁ·º·Ø¹ «×éÍÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃàÃÕ¹ ãËé¡Ñº¹éͧæ... 08 áҤ 2015, 12:43:28 pm
˹: [1] 2 3