¹ Ǣ: --> ¢Íº¤Ø³·ÕÁ§Ò¹ÊÃéÒ§ÊÃäì Thaibirder ·Ø¡·èÒ¹¤ÃѺ <---  (ҹ 4659 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
.....¢ÍãËéºéÒ¹ãËÁèáË觹Õé ¨§ÁÕáµè¤ÇÒÁÊØ¢¤Ùè¡Ñº·Ø¡æ·èÒ¹µÅÍ´¡ÒäÃѺ.....
.....¢Íà»Ô´ºÃÔÊØ·¸Ôì´éÇ 5-6 ÀÒ¾¤ÃѺ..( »Å. äÁèà¤Âŧ·Õèä˹ÁÒ¡è͹¤ÃѺ )ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
(dance)

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
 (dance)

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
 (dance)

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
 (dance)

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
¢Íº¤Ø³·Ø¡·èÒ¹¤ÃѺ
 :)

ͿŹ kheow

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11608
  • ´
... ÍØæææ áµèÅÐÀÒ¾ÊØ´æàŤÃѺ ⷹẺ¹ÕéäÁèµéͧºÍ¡àŤÃѺÇèÒ¤èÒÂä˹ I AM...
                                               :) :-*
... ·ÓäÁèä´é...ËÃ×ÍÂѧäÁèä´é·Ó...

ͿŹ Goodnight Uncle

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3878
  • ´
 ;) ÍÙ ÊØ´æ·Ø¡ÀÒ¾àŤÃѺ ÊÇÂæææ  :'(
It"s all the same..

ͿŹ S-1

 • Hero Member
 • *****
 • з: 12146
  • ´
á¨èÁ·Ø¡ÀÒ¾¤ÃѺ¹éÒºÕ :-*
- ¤Ó¹Ö§¶Ö§¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "¡ÇéÒ§¢ÇÒ§" ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "Â×¹ÂÒÇ"
- ¨Ð¤Ô´¡ÒÃã´ ¨§¤Ô´ãËéãË­è æ à¢éÒäÇé áµèàµÔÁ¤ÇÒÁʹءʹҹŧ仴éÇÂàÅ硹éÍÂ
- »ÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ´éÇÂÁҵðҹ¢Í§µ¹àͧ äÁèãªè´éÇÂÁҵðҹ¢Í§¤¹Í×è¹
- ÍÂèÒ·ÓÅÒ¤ÇÒÁËÇѧ¢Í§ã¤Ãà¾ÃÒÐà¢ÒÍÒ¨àËÅ×ÍÍÂÙèá¤è¹Ñ鹡çä´é
- ÁÕÁÒÃÂÒ·áÅÐÍ´·¹¡Ñº¤¹·ÕèÊÙ§ÇÑ¡ÇèÒàÊÁÍ

ͿŹ dak87

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3379
 • ªÁ¹¡ ªÁäÁé
  • ´
 ;)  µÃСÒÃµÒ ÁÒ¡æ ¤ÃѺº

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
¼ÁÂѧäÁèà¤ÂàËç¹¹Ò§¿éÒ ÍÂÒ¡ä´éæ  :-* :-*
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ R-SAN

 • Full Member
 • ***
 • з: 170
  • ´
ÍÂÒ¡ä´éæææææææææ ;)

ͿŹ meud

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11705
  • ´
µÒÂææáµèÅÐÀÒ¾

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
... ÍØæææ áµèÅÐÀÒ¾ÊØ´æàŤÃѺ ⷹẺ¹ÕéäÁèµéͧºÍ¡àŤÃѺÇèÒ¤èÒÂä˹ I AM...
                                               :) :-

áËÁè¾Õèà¢ÕÂÇ¡ç ...ÇèÒáµè µÑÇãËÁèàºÒËÇÔÇàÅ  3.8 kg àͧ

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
¼ÁÂѧäÁèà¤ÂàËç¹¹Ò§¿éÒ ÍÂÒ¡ä´éæ  :-* :-*
¹éÒàÃÂì... ÁÕ¹Ò§¿éÒÍÂÙèã¡Åé æ ¹Ô ....ËØËØ

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
 :-*
¢Íº¤Ø³·Ø¡·èÒ¹·ÕèáÇÐÁÒ·Ñ¡·Ò¤ÃѺ

ͿŹ kheow

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11608
  • ´
... ÍØæææ áµèÅÐÀÒ¾ÊØ´æàŤÃѺ ⷹẺ¹ÕéäÁèµéͧºÍ¡àŤÃѺÇèÒ¤èÒÂä˹ I AM...
                                               :) :-

áËÁè¾Õèà¢ÕÂÇ¡ç ...ÇèÒáµè µÑÇãËÁèàºÒËÇÔÇàÅ  3.8 kg àͧ

...ÂÍÁáÇéÇÇǤÃѺạ˹ѡæÂѧ·¹ä´éÍÂÙè¡êÒ»»»» ¡ÅÑÇÍèÐ...
... ·ÓäÁèä´é...ËÃ×ÍÂѧäÁèä´é·Ó...

ͿŹ surasit

 • Jr. Member
 • **
 • з: 75
  • ´
ÊÇÂÁÒ¡¤ÃѺ ;)