¹ Ǣ: = = = ¶èÒ«éÓ ¶èÒ«ҡ = = =  (ҹ 4465 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
= = = ¶èÒ«éÓ ¶èÒ«ҡ = = =
« : 29 ¹ 2021, 11:45:25 pm »
....ªèǧ¹Õéä´éÁÕàÇÅÒáÇêºà¢éÒºéÒ¹¡ÃèÒ§ ËÅѧ¨Ò¡äÁèä´éà¢éÒä»ÃèÇÁÊͧ»Õ à˹×èÍ·Õèµéͧà¢ç¹Ã¶à¢ç¹àÍÒ¹éÓ àÍÒÍÒËÒÃä» ã˹¨Ð¡Åéͧ àŹÊì ÍØ»¡Ã³ì¡Òá¿ ÊØ´·éÒÂà¢Ò·Ó¶¹¹«ÕàÁ¹µì ¡çàÅÂäÁèä´éä»àŵéѧáµè·ÓÂѹàÊÃç¨ »Õ¹Õé¾ÍÁÕàÇÅÒ ÍÂÒ¡à¢éÒ仪ÁºéÒ§ ¹¡¡çàÃÔèÁ·ÓÃѧ¡Ñ¹ á¡è§¡ÃШҹ¡çäÁèà¤Â·ÓãËé¼Ô´ËÇѧ ÁÕ¹¡ãËéªÁàÃ×èÍÂæ
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = ¶èÒ«éÓ ¶èÒ«ҡ = = =
« ͺѺ #1 : 29 ¹ 2021, 11:47:24 pm »
...¡ÃÐáʹ¡ºÔ¹ ¡ÓÅѧÁÒ àÃÒÁѹ¤¹ÍÔ¹à·Ã¹´ì¡çàŵÒÁ¹éӹԴ˹èÍ ¶ÒÁÇèÒʹءÁÑé ¡çʹء´Õ ¶ÒÁÇèÒà˹×èÍÂÁÑ頵ͺàÅÂÇèÒÊѧ¢ÒÃẺ¹Õé à˹×èÍ«ԤÃѺ ¡ç¤§ÊÑ¡¾Ñ¡ à´ÕëÂÇ¡ç¨ÐÅéÒä»àͧ ·Ø¡ÍÂèÒ§ÁÕà¡Ô´¢Öé¹ µÑé§ÍÂÙèáÅÐ´Ñºä» áµèÇѹ¹Õé¡ç¢ÍÊÑ¡¹Ô´ ÍÔæ
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = ¶èÒ«éÓ ¶èÒ«ҡ = = =
« ͺѺ #2 : 29 ¹ 2021, 11:49:59 pm »
...µÍ¹¹Õéà¨éÒ¾­Ò»Ò¡¡ÇéÒ§´Ó¤§¹Í¹¡¡ã¹ÃѧʺÒ ÍÕ¡äÁè¡ÕèÇѹ¡ç»é͹ÅÙ¡¹éÍ «Öè§à¨éÒ¤Ãͺ¤ÃÑǹÕé¡ç¤§ªèÇ¡ѹ»é͹µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§à¢Ò ¤ÇÒÁ¹èÒÃÑ¡¨Ð¡ÅѺÁÒãËéä´é¶èÒ¡ѹÍÕ¡¤ÃÑé§ ¢ÍãËéʹء¡Ñº¡ÒöèÒÂÀÒ¾¤ÃѺ ÍÂèÒÅ×ÁÃÑ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒµÔ¡Ñ¹
...ºéÒ¹à§Õº àÃÒ¨ÐáͺÁÒŧÀÒ¾ ÍÔæ
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ dak87

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3379
 • ªÁ¹¡ ªÁäÁé
  • ´
Re: = = = ¶èÒ«éÓ ¶èÒ«ҡ = = =
« ͺѺ #3 : 14 Ҥ 2021, 05:15:01 am »
 (Chicken) ½ÕÁ×ÍÃдѺÍÒ¨ÒÃÂìãË­è ÊØÍÂÍ´ÍÂÙèáÅéǤÃѺ

ͿŹ Goodnight Uncle

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3878
  • ´
Re: = = = ¶èÒ«éÓ ¶èÒ«ҡ = = =
« ͺѺ #4 : 16 ѹ¹ 2021, 01:34:08 am »
 (bird14) äÁèà¤Âà¨Íà¤ÃѺººº
It"s all the same..