ã¤ÃËÅèÍ·ÕèÊØ´

¹éÒàÃÂì
3 (42.9%)
¹éÒà¢ÕÂÇ
4 (57.1%)

ӹǹǵ: 7

Դǵ: 08 áҤ 2015, 10:12:23 am

¹ Ǣ: ·´Êͺ Poll  (ҹ 2984 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ Pung Pound

 • ï ¶Ö§ÊÙ§ÈÑ¡´ÔìÍѤðҹÊÑ¡»Ò¹ã´ ¶Ö§ÇÔäÅàÅÔÈ¿éÒ Ê§èÒÈÃÕ ¶Ö§©ÅÒ´ ©¡Ò¨¡Åéһѭ­Ò´Õ ¶éÒäÁèÁդس¸ÃÃÁ¡çµèÓ¤¹ ï
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 3609
 • PungPound
  • ´
  • PungPound
·´Êͺ Poll
« : 06 áҤ 2015, 10:12:23 am »
 ;)
Áͧáµèá§è´Õà¶Ô´
ï à¢ÒÁÕÊèǹ àÅǺéÒ§ ªèÒ§ËÑÇà¢Ò
¨§àÅ×Í¡àÍÒ Êèǹ·Õè´Õ à¢ÒÁÕÍÂÙè
à»ç¹»ÃÐ⪹ì âÅ¡ºéÒ§ Âѧ¹èÒ´Ù
Êèǹ·ÕèªÑèÇ ÍÂèÒä»ÃÙé ¢Í§à¢ÒàÅÂ
¨ÐËÒ¤¹ ÁÕ´Õ â´ÂÊèǹà´ÕÂÇ
ÍÂèÒÁÑÇà·ÕèÂÇ ¤é¹ËÒ ÊËÒÂàÍëÂ
àËÁ×͹à·ÕèÂÇËÒ˹ǴàµèÒµÒÂà»ÅèÒàÅÂ
½Ö¡ãËéà¤Â Áͧáµè ´ÕÁդس¨ÃÔ§ ï

ͿŹ n-joy

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1584
  • ´
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #1 : 06 áҤ 2015, 10:18:57 am »
àÅ×Í¡áÅéÇ ¤Ô¤Ô (1ã¹100)


ͿŹ kheow

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11608
  • ´
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #2 : 06 áҤ 2015, 11:40:16 am »
... ๷ºéÒ¹¹Í¡ÍÂèÒ§¼ÁªéÒÁÒ¡¤ÃѺ ÃÍ´ÙµÑ駹ҹÇèÒ¨Ðâ¾ÊÀÒ¾ÍÐäà ÎèÇÂ!
    ·Õèá·é¨Ð¶ÒÁÇèÒã¤ÃËÅèÍ¡Çèҡѹ àÅ×ÍáÅéǵÒÁ¢éÒ§º¹Ë¹èÐ ÍÔÍÔ...
                          :-* :'(
... ·ÓäÁèä´é...ËÃ×ÍÂѧäÁèä´é·Ó...

ͿŹ kheow

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11608
  • ´
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #3 : 06 áҤ 2015, 12:37:24 pm »
... POLL Í×è¹äÁèÁÕÃÖ ÍÂèÒ§¹Õé¼Áá¾éµÑé§áµèã¹ÁØé§áÅéǤÃѺ ã¤Ã¨ÐËÅèÍà¡Ô¹ »ëÒàà ÍèÐ...
                                    :-*
... ·ÓäÁèä´é...ËÃ×ÍÂѧäÁèä´é·Ó...

ͿŹ Pung Pound

 • ï ¶Ö§ÊÙ§ÈÑ¡´ÔìÍѤðҹÊÑ¡»Ò¹ã´ ¶Ö§ÇÔäÅàÅÔÈ¿éÒ Ê§èÒÈÃÕ ¶Ö§©ÅÒ´ ©¡Ò¨¡Åéһѭ­Ò´Õ ¶éÒäÁèÁդس¸ÃÃÁ¡çµèÓ¤¹ ï
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 3609
 • PungPound
  • ´
  • PungPound
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #4 : 06 áҤ 2015, 05:14:13 pm »
« 䢤ش: 06 áҤ 2015, 05:38:59 pm Pung Pound »
Áͧáµèá§è´Õà¶Ô´
ï à¢ÒÁÕÊèǹ àÅǺéÒ§ ªèÒ§ËÑÇà¢Ò
¨§àÅ×Í¡àÍÒ Êèǹ·Õè´Õ à¢ÒÁÕÍÂÙè
à»ç¹»ÃÐ⪹ì âÅ¡ºéÒ§ Âѧ¹èÒ´Ù
Êèǹ·ÕèªÑèÇ ÍÂèÒä»ÃÙé ¢Í§à¢ÒàÅÂ
¨ÐËÒ¤¹ ÁÕ´Õ â´ÂÊèǹà´ÕÂÇ
ÍÂèÒÁÑÇà·ÕèÂÇ ¤é¹ËÒ ÊËÒÂàÍëÂ
àËÁ×͹à·ÕèÂÇËÒ˹ǴàµèÒµÒÂà»ÅèÒàÅÂ
½Ö¡ãËéà¤Â Áͧáµè ´ÕÁդس¨ÃÔ§ ï

ͿŹ S-1

 • Hero Member
 • *****
 • з: 12146
  • ´
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #5 : 06 áҤ 2015, 11:52:39 pm »
¼ÁäÁè¡ÅéÒàÅ×Í¡ÍèÐ....´ÙÂѧ䧡çËÅèÍ·Ñ駤Ùè ¡Ô¹¡Ñ¹äÁèŧàŤÃѺ (what)
- ¤Ó¹Ö§¶Ö§¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "¡ÇéÒ§¢ÇÒ§" ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "Â×¹ÂÒÇ"
- ¨Ð¤Ô´¡ÒÃã´ ¨§¤Ô´ãËéãË­è æ à¢éÒäÇé áµèàµÔÁ¤ÇÒÁʹءʹҹŧ仴éÇÂàÅ硹éÍÂ
- »ÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ´éÇÂÁҵðҹ¢Í§µ¹àͧ äÁèãªè´éÇÂÁҵðҹ¢Í§¤¹Í×è¹
- ÍÂèÒ·ÓÅÒ¤ÇÒÁËÇѧ¢Í§ã¤Ãà¾ÃÒÐà¢ÒÍÒ¨àËÅ×ÍÍÂÙèá¤è¹Ñ鹡çä´é
- ÁÕÁÒÃÂÒ·áÅÐÍ´·¹¡Ñº¤¹·ÕèÊÙ§ÇÑ¡ÇèÒàÊÁÍ

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #6 : 07 áҤ 2015, 02:39:57 am »
 :-*  :-*

ͿŹ dak87

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3379
 • ªÁ¹¡ ªÁäÁé
  • ´
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #7 : 07 áҤ 2015, 04:01:04 am »
 ;) ;) ;)

ͿŹ NOL

 • Hero Member
 • *****
 • з: 2082
  • ´
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #8 : 07 áҤ 2015, 06:04:24 am »
àÅ×Í¡äÁè¶×¡àÅÂäÁèàÅ×Í¡«Ñ¡¤¹àÅ  (sosad) (idle)

ͿŹ kheow

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11608
  • ´
Re: ·´Êͺ Poll
« ͺѺ #9 : 08 áҤ 2015, 12:13:29 pm »
...µÐææææµÒ àÅÂÍÔÍÔ àËç¹ÀÒ¾áÅéǺ͡äÁè¶×¡àËÁÕ¹¡ÑÅÅŤÃѺ...
                                        :( :(
... ·ÓäÁèä´é...ËÃ×ÍÂѧäÁèä´é·Ó...