¹ Ǣ: àÃÔèÁ¶èÒ¹¡ ¡çÃÙé¨Ñ¡·Õè¹Õè·ÕèááàŤÃéÒ¾ ÁÒ©ÅͧºéÒ¹ãËÁè´éǤÃѺ  (ҹ 4154 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ »ÃÕªÒ

 • Hero Member
 • *****
 • з: 501
  • ´
ä´é¾ºà¨Í¾Ãä¾Ç¡ÁÒ¡ÁÒ¡ç·Õè¹ÕèáËÅФÃéÒ¾

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´

ͿŹ ¹éÒµÔê¡

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1035
  • ´
ÀÒ¾·ÕèàÍÒÁÒŧ¹Õé¼ÁäÁèÁÕÊÑ¡µÑÇàŤÃѺ :(

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¹éÒ»ÃÕªÒ ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÁÒà¨Í¡Ñ¹º¹Ç§¡ÒùÕé¤ÃѺ¼Á ÃͪÁÀÒ¾ÍÕ¡¤ÃѺ
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ freewhitedove

 • Newbie
 • *
 • з: 6
  • ´
  • www.natureconcern.com
 :) ÀÒ¾ÊǪѴਹÁÒ¡¤ÃѺ
We are under the same sun.

ͿŹ S-1

 • Hero Member
 • *****
 • з: 12146
  • ´
¨Ñ´ÁÒáµèÅеÑÇ...¢Í§´Õ¢Í§à´ç´·Ñ駹Ñé¹àŤÃѺ¹éÒ»ÃÕªÒ ;) ;) ;)...äÁèà¨Í¡Ñ¹¹Ò¹àÅ ¤Ô´¶Ö§ÍèÐ :'(
- ¤Ó¹Ö§¶Ö§¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "¡ÇéÒ§¢ÇÒ§" ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "Â×¹ÂÒÇ"
- ¨Ð¤Ô´¡ÒÃã´ ¨§¤Ô´ãËéãË­è æ à¢éÒäÇé áµèàµÔÁ¤ÇÒÁʹءʹҹŧ仴éÇÂàÅ硹éÍÂ
- »ÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ´éÇÂÁҵðҹ¢Í§µ¹àͧ äÁèãªè´éÇÂÁҵðҹ¢Í§¤¹Í×è¹
- ÍÂèÒ·ÓÅÒ¤ÇÒÁËÇѧ¢Í§ã¤Ãà¾ÃÒÐà¢ÒÍÒ¨àËÅ×ÍÍÂÙèá¤è¹Ñ鹡çä´é
- ÁÕÁÒÃÂÒ·áÅÐÍ´·¹¡Ñº¤¹·ÕèÊÙ§ÇÑ¡ÇèÒàÊÁÍ

ͿŹ »ÃÕªÒ

 • Hero Member
 • *****
 • з: 501
  • ´
à´ç´¨ÃÔ§æ¤ÃѺ¹éÒ
¢Íº¤Ø³¤ÃéÒ¾¹éÒ tor-hong

ͿŹ »ÃÕªÒ

 • Hero Member
 • *****
 • з: 501
  • ´
ÀÒ¾·ÕèàÍÒÁÒŧ¹Õé¼ÁäÁèÁÕÊÑ¡µÑÇàŤÃѺ :(
¤ÃѺ¹éÒµÔê¡ ¡Ô¡Ô áͺ令ÃéÒ¾ 55555

¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¹éÒ»ÃÕªÒ ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÁÒà¨Í¡Ñ¹º¹Ç§¡ÒùÕé¤ÃѺ¼Á ÃͪÁÀÒ¾ÍÕ¡¤ÃѺ
¤ÃѺ¹éÒàÃÂì ä´é¤ÃéÒ¾
:) ÀÒ¾ÊǪѴਹÁÒ¡¤ÃѺ
¢Íº¤Ø³¤ÃéÒ¾¹éҳç¤ì
¨Ñ´ÁÒáµèÅеÑÇ...¢Í§´Õ¢Í§à´ç´·Ñ駹Ñé¹àŤÃѺ¹éÒ»ÃÕªÒ ;) ;) ;)...äÁèà¨Í¡Ñ¹¹Ò¹àÅ ¤Ô´¶Ö§ÍèÐ :'(
¢Íº¤Ø³¤ÃéÒ¾¹éÒ˹Öè§ ¹Ñè¹´Ô äÁèä´éà¨Í¡Ñ¹¹Ò¹¹¹¹ÁÒ¡

ͿŹ dak87

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3379
 • ªÁ¹¡ ªÁäÁé
  • ´
 (down)  ÁÒáµèÅеÑÇ...µéͧµÒÁ¹éÒ»ÃÕ..«ÐáÅÐ..Ẻ¹Õé...ÍÔÍÔ  (ohnoo)

ͿŹ kheow

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11608
  • ´
... ÂÍ´æææ ÁÒ¡æàŤÃѺ àªè¹¡Ñ¹¤ÃѺ ·Õè¹Õè¡çºéÒ¹ËÅѧáá¢Í§¼ÁàËÁ×͹¡Ñº¹éÒ¹Ñè¹áËÅФÃѺ
µèÍÁÒæ ¡çÁÕà¾×è͹æ à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹´Õ㨤ÃѺ ·Õèä´éÍÒÈѪҤÒà´ÕÂǡѹ...
                                                  :-* :)
... ·ÓäÁèä´é...ËÃ×ÍÂѧäÁèä´é·Ó...

ͿŹ meud

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11705
  • ´
âË 600 àÍÒÁÒ¦èҡѹªÑ´æµÒ´աÇèÒ

ͿŹ R-SAN

 • Full Member
 • ***
 • з: 170
  • ´
áµèÅÐÀÒ¾àÅè¹àÍÒµÒÃé͹ÇÙºÇÒºàŤÃѺ (ohnoo)

ͿŹ »ÃÕªÒ

 • Hero Member
 • *****
 • з: 501
  • ´
... ÂÍ´æææ ÁÒ¡æàŤÃѺ àªè¹¡Ñ¹¤ÃѺ ·Õè¹Õè¡çºéÒ¹ËÅѧáá¢Í§¼ÁàËÁ×͹¡Ñº¹éÒ¹Ñè¹áËÅФÃѺ
µèÍÁÒæ ¡çÁÕà¾×è͹æ à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹´Õ㨤ÃѺ ·Õèä´éÍÒÈѪҤÒà´ÕÂǡѹ...
                                                  :-* :)
¢Íº¤Ø³¤ÃéÒ¾¹éÒà¢ÕÂÇ ¤§ÍÂÙè·Õè¹ÕèáËÅÐäÁèä»ä˹áÅéÇ ¡Ô¡Ô
âË 600 àÍÒÁÒ¦èҡѹªÑ´æµÒ´աÇèÒ
äÁè¶Ö§¢¹Ò´¹Ñé¹ËÃÍ¡¤ÃéÒ¾µÒÁ×´
(down)  ÁÒáµèÅеÑÇ...µéͧµÒÁ¹éÒ»ÃÕ..«ÐáÅÐ..Ẻ¹Õé...ÍÔÍÔ  (ohnoo)
¡çµÒÁ æ à¢Òä»áËÅФÃéÒ¾
áµèÅÐÀÒ¾àÅè¹àÍÒµÒÃé͹ÇÙºÇÒºàŤÃѺ (ohnoo)
¢Íº¤Ø³¤ÃéÒ¾

ͿŹ Goodnight Uncle

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3878
  • ´
 (punch) ¹ÕèÊÔæ à´ç´¨ÃÔ§ ÊÇ¢ҴºÒ´ã¨àŤÃѺ¹éÒ»ÃÕªÒ  :)
It"s all the same..