¹ Ǣ: àËÂÕèÂÇ...ÍÔ¹·ÃÕ...¨Ò¡Ë¹Í§»ÅÒäËÅÁÒà»Ô´ºéÒ¹ãËÁè´éǤÃéÒºº  (ҹ 11049 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
»Õ¹Õéä´éÁÒ¹éͨÃÔ§æ¤ÃѺ·Ñé§àËÂÕèÂÇ·Ñé§ÍÔ¹·ÃÕ ÍÒ¨à¾ÃÒÐÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ ÍÒËÒà ¹éÓ ÁÑ駤ÃѺ·Õè·ÓãËéä´éà¨Í¹éÍÂŧ áËÐæ ä˹æ¡çä˹æáÃÐàÍҢͧà¡èÒÁÒàÅèÒãËÁèàÅ¡çáÅéǡѹ¹Ð¤ÃéÒººº àÍÔé¡æ ;) ;) ;)ÍÔ¹·ÃÕ·Øè§Ë­éÒÊàµç»(Steppe Eagle)....àÅè¹¹éÓ¡ÅÒ§·Ø觹Ò

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ÍÔ¹·ÃÕ·Øè§Ë­éÒÊàµç»(Steppe Eagle)

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ÍÔ¹·ÃÕ»Õ¡ÅÒÂ(Greater Spotted Eagle)

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ÍÔ¹·ÃÕ»Õ¡ÅÒÂ(Greater Spotted Eagle)

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ÍÔ¹·ÃÕËÑÇäËÅè¢ÒÇ(Eastern lmperial Eagle)
« 䢤ش: 07 áҤ 2015, 04:30:53 pm tor-hong »

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ÍÔ¹·ÃÕ·Øè§Ë­éÒÊàµç»(Steppe Eagle)

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ÍÔ¹·ÃÕàÅç¡¡Ô¹¹¡ÂÒ§¡ÃÍ¡(Booted Eagl)

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
àËÂÕèÂÇ·Øè§

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
¹Õè¡çàËÂÕèÂÇ·Øè§ (dance) (dance)

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
àËÂÕèÂÇ·Øè§ÎͺºéÒ§¤ÃéÒº

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ÍÔ¹·ÃÕËÑÇäËÅè¢ÒÇ(Eastern lmperial Eagle)

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ÍÔ¹·ÃÕ·Øè§Ë­éÒÊàµç»(Steppe Eagle)

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
àËÂÕèÂÇ´ÓãË­è(Black-eeared Kite)

ÍÔ¹·ÃÕàÅç¡(Booted Eagl)


àËÂÕèÂÇ´Ó¡ÓÅѧáÂè§àËÂ×èͨҡ¡Ã§àÅ红ͧ¹¡ÍÔ¹·ÃÕàÅç¡ ªÁà»ç¹ªç͵æÊÒÁªç͵àŤÃѺ

ͿŹ tor-hong

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1488
  • ´
ãºÊØ´·éÒ¢ÍÅÒä»´éÇÂ㺹Õé¤ÃѺ àËÂÕèÂÇ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇà»ç¹àÅÔÈ àËÂÕèÂÇà¾àáÃÔ¹(Peregrine Falcon).......¢Íº¤Ø³·èÒ¹à¨éҢͧºéÒ¹´éǹФÃéÒººº......

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
âË àËÂÕèÂǹÕèµéͧ¡ãËéÀÒ¾¹éÒàÅ ÊØ´ÂÍ´ÁÒ¡æ »Õ˹éÒ¾Ò¼Á件èÒÂÊÇÂæẺ¹ÕéºéÒ§¹Ð¤ÃѺ
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ cyberlag

 • Newbie
 • *
 • з: 15
 • Spider Man
  • ´
 :) ÊØ´ÂÍ´àŤÃѺ

ͿŹ dak87

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3379
 • ªÁ¹¡ ªÁäÁé
  • ´
 (down)  Êź àÅÂ.. ÍÅѧ¡ÒÃÁÒ¡¤ÃѺº   (down)

ͿŹ kheow

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11608
  • ´
... âÍéáÁèà¨éÒ!! ªèÒ§§´§ÒÁÒ¡ÁÒ àÃéÒ㨨ÃÔ§æ¤ÃѺ ÍÂèÒ§¹Õé¡ãËéà»ç¹à¨éÒàÇËÒàŹР...
                                           :) :-* (dance)
... ·ÓäÁèä´é...ËÃ×ÍÂѧäÁèä´é·Ó...

ͿŹ meud

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11705
  • ´
â˶éÒä»Çѹä˹ªÇ¹´éÇÂà¹éÍÊǨÃÔ§¾èͤسàÍéÂ

ͿŹ R-SAN

 • Full Member
 • ***
 • з: 170
  • ´
ÀÒ¾ªØ´¹Õé¡ÇèÒ¨Ðä´éÁÒ¤§ÊÒËÑʾÍÊÁ¤ÇÃàŹФÃѺ ÃͪÁÍÕ¡¤ÃѺŧÁÒàÂÍÐæ¹Ð¤ÃѺ :o