¹ Ǣ: == »Ô´¡ÒâÒ == ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5  (ҹ 2853 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ kakk

 • Full Member
 • ***
 • з: 138
  • ´
¢Í͹حҵԹéÒàÃÂì ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5 (GT5541LS) + ¾ÃéÍÁ¢Ò·ÃÒ ÊÀÒ¾¾ÃéÍÁãªé§Ò¹ àËÁÒÐÊÓËÃѺàŹÊì 400, 500, 600, 800 ÁÔÅ ¢Í¢Ò·ÕèÃÒ¤Ò 27,000 ºÒ· ÃѺ¢Í§ä´éá¶Ç ÅÒ´¾ÃéÒÇ , ºÒ§¡Ð»Ô

àºÍÃìµÔ´µèÍ 0869963610 ( ᢡ )

»Å. ËÑÇÇÔÁ äÁè¢Ò¹ФÃѺ


¢Í»ÃѺÃÒ¤Òà»ç¹ 25500 ºÒ· ¤ÃѺ


¢ÒÂáÅéǹФÃѺ ¢Í»Ô´¡ÒâÒÂ
« 䢤ش: 24 Ҥ 2016, 02:06:09 am kakk »

ͿŹ kakk

 • Full Member
 • ***
 • з: 138
  • ´
Re: ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5
« ͺѺ #1 : 11 Ҥ 2016, 03:38:24 am »
ÃÙ»à¾ÔèÁàµÔÁ

ͿŹ m2ass

 • Full Member
 • ***
 • з: 207
  • ´
Re: ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5
« ͺѺ #2 : 11 Ҥ 2016, 08:16:36 am »
ÃÖÇèÒ¢Ò¾ÃéÍÁËÑÇà»Å«ÐÍÕ¡

ͿŹ Ezman

 • Hero Member
 • *****
 • з: 566
  • ´
Re: ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5
« ͺѺ #3 : 11 Ҥ 2016, 10:40:42 am »
áͺÍÂÒ¡ä´é ÇÔÁ ÍèйéÒᢡ
ÇèÒáµè«ÕÃÕè 5 ÁѹÊØ´ÂÍ´¹Ôè§áÅéÇ ¹éҨТÒ·ÓäÁàËÃͤÃѺ

ͿŹ kakk

 • Full Member
 • ***
 • з: 138
  • ´
Re: ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5
« ͺѺ #4 : 11 Ҥ 2016, 11:50:31 am »
ÃÖÇèÒ¢Ò¾ÃéÍÁËÑÇà»Å«ÐÍÕ¡

ËÑÇÇÔÁ à¡çºäÇéãªé¤ÃѺ¼Á ¶éÒʹ㨢ҤØ¡ѹä´é¹Ð¤ÃѺ

ͿŹ kakk

 • Full Member
 • ***
 • з: 138
  • ´
Re: ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5
« ͺѺ #5 : 11 Ҥ 2016, 11:51:47 am »
áͺÍÂÒ¡ä´é ÇÔÁ ÍèйéÒᢡ
ÇèÒáµè«ÕÃÕè 5 ÁѹÊØ´ÂÍ´¹Ôè§áÅéÇ ¹éҨТÒ·ÓäÁàËÃͤÃѺ

ËÑÇÇÔÁ ¼Á¹Í¹¡Í´àŤÃѺ¾Õè Êèǹ¢ÒÍÂÒ¡ãªéµÑÇàºÒæ ¤ÃѺ¾Õè ʹ㨤Ø¡ѹä´é¤ÃѺ¾Õè

ͿŹ Ezman

 • Hero Member
 • *****
 • з: 566
  • ´
Re: ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5
« ͺѺ #6 : 11 Ҥ 2016, 01:55:15 pm »
¼ÁÁÕ «ÕÃÕè. 3 ´éǹФÃѺ
áµèãªé¡Ñº. 600. «ÕèÃÕè. 5. ÁѹàËÁ×͹¨Ð¹Ô觡ÇèÒ

ͿŹ kakk

 • Full Member
 • ***
 • з: 138
  • ´
Re: ¢ÍÍ¹Ø­ÒµÔ ¢Ò¢ҵÑé§ Gitzo Series 5
« ͺѺ #7 : 13 Ҥ 2016, 01:05:40 am »
¼ÁÁÕ «ÕÃÕè. 3 ´éǹФÃѺ
áµèãªé¡Ñº. 600. «ÕèÃÕè. 5. ÁѹàËÁ×͹¨Ð¹Ô觡ÇèÒ

ãªè¤ÃѺ¾Õè Series 5 ¹Ô觡ÇèÒ¤ÃѺ