¹ Ǣ: ¢Ò¡ªØ´ Nikon D800+600f/4+20+24+35+105+TC (ÍÕè¹æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ)  (ҹ 4219 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
«×éÍÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹·Ñ駪ش ¡´ªÑµ µÍÃìä» 10,426 ¤ÃÑé§á¤è¹Ñé¹
¡Ð·Óâ¤Ã§¡ÒÃ˹ѧÊ×Í áµèäÁèä´é·Ó ¢Í¢Ò¡ªØ´¹Ð¤ÃѺ
3xx,xxx µÍ¹¹Õé¢Í§ÍÂÙè¡Ãا ·¾(¨Ð¡ÅѺºéÒ¹µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÇѹÊͧÇѹ¹Õé)
â·Ã¤ØÂÃÒÂÅРÍÕ´µèÍÃͧÃÒ¤Ò·Õè 0892073708

1.Nikon D800+MB-D12 (¢ÒÂáÅéÇ)
2.AF Nikkor 20mm f/2.8D (¢ÒÂáÅéÇ)
3.AF Nikkor 24mm f/2.8D (¢ÒÂáÅéÇ)
4.AF Nikkor35mm f/2D (¢ÒÂáÅéÇ)
5.AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED (¢ÒÂáÅéÇ)
6.AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II (¢ÒÂáÅéÇ)
7.AF-S TELECONVERTER TC-20E III (¢ÒÂáÅéÇ)
8.SPEEDLIGHT SB-910 (¢ÒÂáÅéÇ)
9.Remote Cord MC-30 2  Êé¹
10.CIRCULAR POLARIZING FILTER II 52mm
11.CIRCULAR POLARIZING FILTER II 62mm
12.SanDisk Extreme SD HC I 45MB/S 32GB 3ªÔé¹
13.SANYO NI-MH BATTERY CHARGER 3楀
14.eneloop Rechargeable Battery AA 1900 mAh 28 ¡é͹
15.Tripod BENRO A-457EX (¢ÒÂáÅéÇ)
16.MONOPOD A38F (¢ÒÂáÅéÇ)
17.Ball Head Pc-40 +PlateÊÑé¹ (www.photoclam.com)
18.GIMBAL HEAD INDURO GHB2+PlateÂÒÇ (¢ÒÂáÅéÇ)
19.ºÑ§ä¾Ã KARANA IVISIBLE.I 140x140x135cm (¢ÒÂáÅéÇ)
20.¡ÃР»ëÒ¡ÅéͧNikon Åç¡
21.¡ÃР»ëÒ¡ÅéͧẺ »é TENBA ¢¹Ò´ãË­è ãÊè600f/4áÅРŹÊì ¡Åéͧ·Ñé§ËÁ´ä´é (¢ÒÂáÅéÇ)
22.ÅÙ¡ÅÁ ¼éÒ ªç´ Å¹Êì

µÍ¹ááÇèҨТÒ¡ªØ´ ¡ÅÒ »ç¹á¡«Ð§Ñé¹ µÍ¹¹Õé¾Õèæ·èÒ¹ã´Ê¹ã¨Íѹ·Õè ËÅ×Í ÃÕºâ·Ã Å¹Ð
 Ê¹ÍÃÒ¤ÒÁÒ´éÇ Å ¢ÒÂä´é¢Ò á¶Áä´éá¶Á¤ÃѺ äÁèµéͧ ¡Ã§ã¨ â·Ã 0892073708
« 䢤ش: 28 Զع¹ 2016, 10:26:58 am pchait »

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
ÃÙ»µèÍàŹФÃѺ

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
ÃÙ»àÂÍÐÁÒ¡ ¢ÍÍÀÑ´éǹФÃѺ

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
µèͤÃѺ

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
µèͤÃѺ

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
àÁ×èÍÂÁ×ÍáÅéÇ ÍÕ¡¹Ô´¨Ð¤ÃºáÅéÇ

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
ÊØ´·éÒÂÅèФÃѺ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ â·ÃàŹФÃѺ
äÁèµéͧà¡Ã§ã¨ ¹Í¹´Ö¡ÍÂÙèáÅéÇ

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
âË ¨Ñ´àµçÁ¨Ôçæ¤ÃѺ
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
¤ÃѺ¾Õè Jaray ¨Ñ´àµçÁ¨ÃÔ§æ
·èÒ¹ã´Ê¹ã¨àËÁÒ â·ÃÊͺ¶ÒÁ µèÍÃÒ¤Ò àÅÂ
â·Ã 0892073708 Å´ä´éÅ´ ¢ÒÂä´é¢Ò¤ÃѺ

¢Íº¤Ø³¾×é¹·Õè´Õæ¤ÃѺ¼Á

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
·èÒ¹ã´Ê¹ã¨àËÁÒ 300,000 ºÒ· â·ÃÊͺ¶ÒÁ µèÍÃÒ¤Ò àÅÂ
â·Ã 0892073708 Å´ä´éÅ´ ¢ÒÂä´é¢Ò¤ÃѺ

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
ÍѾ ´·¤ÃѺ

1.Nikon D800+MB-D12 (¢ÒÂáÅéÇ)
2.AF Nikkor 20mm f/2.8D (¢ÒÂáÅéÇ)
3.AF Nikkor 24mm f/2.8D (¢ÒÂáÅéÇ)
4.AF Nikkor35mm f/2D (¢ÒÂáÅéÇ)
5.AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED (¢ÒÂáÅéÇ)
6.AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II (¢ÒÂáÅéÇ)
7.AF-S TELECONVERTER TC-20E III (¢ÒÂáÅéÇ)
8.SPEEDLIGHT SB-910 (¢ÒÂáÅéÇ)
9.Remote Cord MC-30 2  Êé¹
10.CIRCULAR POLARIZING FILTER II 52mm
11.CIRCULAR POLARIZING FILTER II 62mm
12.SanDisk Extreme SD HC I 45MB/S 32GB 3ªÔé¹
13.SANYO NI-MH BATTERY CHARGER 3楀
14.eneloop Rechargeable Battery AA 1900 mAh 28 ¡é͹
15.Tripod BENRO A-457EX (¢ÒÂáÅéÇ)
16.MONOPOD A38F (¢ÒÂáÅéÇ)
17.Ball Head Pc-40 +PlateÊÑé¹ (www.photoclam.com)
18.GIMBAL HEAD INDURO GHB2+PlateÂÒÇ (¢ÒÂáÅéÇ)
19.ºÑ§ä¾Ã KARANA IVISIBLE.I 140x140x135cm (¢ÒÂáÅéÇ)
20.¡ÃР»ëÒ¡ÅéͧNikon Åç¡
21.¡ÃР»ëÒ¡ÅéͧẺ »é TENBA ¢¹Ò´ãË­è ãÊè600f/4áÅРŹÊì ¡Åéͧ·Ñé§ËÁ´ä´é (¢ÒÂáÅéÇ)
22.ÅÙ¡ÅÁ ¼éÒ ªç´ Å¹Êì

µÍ¹ááÇèҨТÒ¡ªØ´ ¡ÅÒ »ç¹á¡«Ð§Ñé¹ µÍ¹¹Õé¾Õèæ·èÒ¹ã´Ê¹ã¨Íѹ·Õè ËÅ×Í ÃÕºâ·Ã Å¹Ð
 Ê¹ÍÃÒ¤ÒÁÒ´éÇ Å ¢ÒÂä´é¢Ò á¶Áä´éá¶Á¤ÃѺ äÁèµéͧ ¡Ã§ã¨ â·Ã 0892073708

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
ÍѾ ´· ¢Í§·Õè ËÅ×;ÃéÍÁÀÒ¾¹Ð¤ÃѺ

1.Nikon Remote Cord MC-30 2  Êé¹
2.Nikon CIRCULAR POLARIZING FILTER II 52mm
3.Nikon CIRCULAR POLARIZING FILTER II 62mm
4.SanDisk Extreme SD HC I 45MB/S 32GB 3ªÔé¹
5.SANYO NI-MH BATTERY CHARGER 3楀
6.eneloop Rechargeable Battery AA 1900 mAh 28 ¡é͹
7.Ball Head Pc-40 +PlateÊÑé¹ (www.photoclam.com)
8.¡ÃР»ëÒ¡ÅéͧNikon Åç¡ (á¶Á)
9.ÅÙ¡ÅÁ ¼éÒ ªç´ Å¹Êì (á¶Á)

µÍ¹¹Õé¾Õèæ·èÒ¹ã´Ê¹ã¨Íѹ·Õè ËÅ×Í ÃÕºâ·Ã Å¹Ð
 Ê¹ÍÃÒ¤ÒÁÒ´éÇ Å ¢ÒÂä´é¢Ò á¶Áä´éá¶Á¤ÃѺ äÁèµéͧ ¡Ã§ã¨ â·Ã 0892073708

ͿŹ pchait

 • Newbie
 • *
 • з: 12
  • ´
µèͤÃѺ