¹ Ǣ: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ  (ҹ 8513 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« : 01 ԧҤ 2015, 04:06:05 am »
¡è͹á¡è§¡ÃШҹ¨Ð»Ô´ ¾Ç¡àÃÒÊÒÁ¤¹¹Ñ´¡Ñ¹ä»¶èÒ¹¡·Õè¹Õè à»ç¹»ÃШÓàªè¹·Ø¡»Õ box ºÔ¹ÁÒ¨Ò¡ÍàÁÃÔ¡Ò ¼ÁºÔ¹ÁÒ¨Ò¡ÀÙà¡çµ ÊèǹÊظÕÃì¢ÑºÃ¶ÁÒ¨Ò¡ÃÐÂͧ àÃҹѴà¨Í¡Ñ¹·Õè ÃéÒ¹ MC à¨éÒà¡èÒ ¶¹¹¸¹ºØÃÕ-»Ò¡·èÍ à»éÒËÁÒ¤ÃÑ駹ÕéÍÂÙè·Õè eared pitta áÅзÕèÊӤѭ¤×Í àÃÒ¨Ðä´éä»ÃèÇÁ§Ò¹¤ÃºÃͺÊÔº»Õ thaibirder

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #1 : 01 ԧҤ 2015, 04:07:32 am »
eared pitta
male

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #2 : 01 ԧҤ 2015, 04:08:17 am »
blue-winged pitta

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #3 : 01 ԧҤ 2015, 04:09:03 am »
eared pitta
female

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #4 : 01 ԧҤ 2015, 04:10:04 am »
red legged crake

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #5 : 01 ԧҤ 2015, 04:10:49 am »
orange bellied flowerpecker

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #6 : 01 ԧҤ 2015, 04:11:58 am »
lesser whistling-duck

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #7 : 01 ԧҤ 2015, 04:12:44 am »
indian thick knee

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #8 : 01 ԧҤ 2015, 04:13:32 am »
ÊØ´·éÒÂáÅéǤÃѺ

ͿŹ meud

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11705
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #9 : 01 ԧҤ 2015, 06:51:47 am »
ÊÇÂæ·Ñ駹Ñ鹤ØéÁ¤èÒ¤ÃѺ¹éÒ´¹ÑÂ

ͿŹ dak87

 • Hero Member
 • *****
 • з: 3379
 • ªÁ¹¡ ªÁäÁé
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #10 : 01 ԧҤ 2015, 12:19:01 pm »
 (dance) (dance) (dance)  ÊǧÒÁ¤ÃѺº ¹éÒ´¹ÑÂ

ͿŹ sahanan

 • Hero Member
 • *****
 • з: 2650
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #11 : 02 ԧҤ 2015, 01:13:55 am »
à»ç¹·ÃÔ»·ÕèÊǧÒÁÁÒ¡àŤÃѺ à¡çºÀÒ¾ÊÇÂæÁÒä´éáÂÍÐàÅ ¡è͹á¡è§»Ô´...... :D

ͿŹ Guide A Thailand

 • ¶¹¹ÊÒÂÁÔµÃÀÒ¾
 • Hero Member
 • *****
 • з: 3653
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #12 : 02 ԧҤ 2015, 11:58:36 am »
 >:(  à¡çºËÁ´àŤÃѺ   :)
You never walk a lone (ÁÔµÃÀÒ¾ àµÔÁàµçÁ´éÇ ÃÍÂÂÔéÁ)

ͿŹ nam

 • Full Member
 • ***
 • з: 109
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #13 : 02 ԧҤ 2015, 12:38:18 pm »
ÀÒ¾ÊÇÂÁÒ¡æ¤èÐ
¾Õ费Ѡãªè¾ÕèÃéÒ¹ÂÒ·Õèà¨Í¡Ñ¹·ÕèÈÃվѧ§ÒËÃ×Íà»ÅèÒ¤Ð
¤§ä´éà¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡¹Ð¤Ð·Õèãµé

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #14 : 02 ԧҤ 2015, 01:47:27 pm »
ÀÒ¾ÊÇÂÁÒ¡æ¤èÐ
¾Õ费Ѡãªè¾ÕèÃéÒ¹ÂÒ·Õèà¨Í¡Ñ¹·ÕèÈÃվѧ§ÒËÃ×Íà»ÅèÒ¤Ð
¤§ä´éà¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡¹Ð¤Ð·Õèãµé
  ãªè¤ÃѺ ¤Ø³ nam ãªéª×èÍã¹ FB ÇèÒÍÐääÃѺ

ͿŹ S-1

 • Hero Member
 • *****
 • з: 12146
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #15 : 03 ԧҤ 2015, 12:04:14 am »
ä´éÀÒ¾ÁÒÊÇÂæ·Ñ駹Ñé¹àŤÃѺ ;) ;) ;)
- ¤Ó¹Ö§¶Ö§¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "¡ÇéÒ§¢ÇÒ§" ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "Â×¹ÂÒÇ"
- ¨Ð¤Ô´¡ÒÃã´ ¨§¤Ô´ãËéãË­è æ à¢éÒäÇé áµèàµÔÁ¤ÇÒÁʹءʹҹŧ仴éÇÂàÅ硹éÍÂ
- »ÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ´éÇÂÁҵðҹ¢Í§µ¹àͧ äÁèãªè´éÇÂÁҵðҹ¢Í§¤¹Í×è¹
- ÍÂèÒ·ÓÅÒ¤ÇÒÁËÇѧ¢Í§ã¤Ãà¾ÃÒÐà¢ÒÍÒ¨àËÅ×ÍÍÂÙèá¤è¹Ñ鹡çä´é
- ÁÕÁÒÃÂÒ·áÅÐÍ´·¹¡Ñº¤¹·ÕèÊÙ§ÇÑ¡ÇèÒàÊÁÍ

ͿŹ NewHandForever

 • Jr. Member
 • **
 • з: 52
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #16 : 03 ԧҤ 2015, 01:14:30 am »
·ÃÔ»ÊÒÁÊËÒ ÀÒ¾ÊÇ·ءÀÒ¾àŤèÐ (dance) (dance)

ͿŹ nam

 • Full Member
 • ***
 • з: 109
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #17 : 03 ԧҤ 2015, 02:22:57 am »
 :'(  fb äÁè¤èÍÂä´éàÅ蹤èÐ. áµèáͺ仴٠"¡ÅØèÁ´Ù¹¡ÀÙà¡çµ" ºèÍÂæ¤èÐ ÀÒ¾ÊÇÂæ·Ñ駹Ñ鹤èÐ
µÍ¹¹ÕéÁպѧä¾Ã à»ç¹¢Í§µÑÇàͧáÅéǤèР (dance)
¤§ÁÕâÍ¡ÒʢͤÇÒÁÃÙé ¨Ò¡¾ÕèÍÕ¡¹Ð¤Ð

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #18 : 03 ԧҤ 2015, 04:58:13 am »
:'(  fb äÁè¤èÍÂä´éàÅ蹤èÐ. áµèáͺ仴٠"¡ÅØèÁ´Ù¹¡ÀÙà¡çµ" ºèÍÂæ¤èÐ ÀÒ¾ÊÇÂæ·Ñ駹Ñ鹤èÐ
µÍ¹¹ÕéÁպѧä¾Ã à»ç¹¢Í§µÑÇàͧáÅéǤèР (dance)
¤§ÁÕâÍ¡ÒʢͤÇÒÁÃÙé ¨Ò¡¾ÕèÍÕ¡¹Ð¤Ð
¡ÅØèÁ¢Í§¾ÕèäÁèãªè¡ÅØèÁ´Ù¹¡ÀÙà¡çµ¤ÃѺ ª×èÍ¡ÅØèÁ phuket bird club áµèµÍ¹¹Õéà»ÅÕ蹪×èÍà»ç¹ bird of southern thailand áÅéǤÃѺ

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #19 : 03 ԧҤ 2015, 05:00:21 am »
ÊÇÂæ·Ñ駹Ñ鹤ØéÁ¤èÒ¤ÃѺ¹éÒ´¹ÑÂ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¹éÒÁ×´ ¶éÒäÁèä´é gps ¢Í§¹éÒÁ×´¤§ËÒà¨éÒ ¡ÃÐáµ¼ÕàÅç¡äÁèà¨Íá¹è