¹ Ǣ: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ  (ҹ 8517 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #20 : 03 ԧҤ 2015, 05:01:37 am »
(dance) (dance) (dance)  ÊǧÒÁ¤ÃѺº ¹éÒ´¹ÑÂ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ dak87 ú¡Ç¹¶ÒÁ˹èÍÂãªé FB ª×èÍÍÐääÃѺ

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #21 : 03 ԧҤ 2015, 05:02:24 am »
à»ç¹·ÃÔ»·ÕèÊǧÒÁÁÒ¡àŤÃѺ à¡çºÀÒ¾ÊÇÂæÁÒä´éáÂÍÐàÅ ¡è͹á¡è§»Ô´...... :D
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¹éÒ¡ëÍÂ

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #22 : 03 ԧҤ 2015, 04:33:54 pm »
¢Íº¤Ø³¹éÒ»Øê ¹éÒàËÇèÒ áÅÐÍÒ¨ÒÃÂìºêÍ¡«ì´éǤÃѺ »ÕµèÍæä» ¶éÒÁÕâÍ¡ÒÊ àÃÕ¹àªÔ­ÍÕ¡¹Ð¤ÃѺ Êèǹ¹éͧ¹¡ ¼ÁÇèÒ·ÃÔ»¹Õé¤ØéÁÁÒ¡¹Ð¤ÃѺ
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ surasit

 • Jr. Member
 • **
 • з: 75
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #23 : 04 ԧҤ 2015, 03:40:46 pm »
ÊǧÒÁÁÒ¡¤ÃѺ

ͿŹ Pung Pound

 • ï ¶Ö§ÊÙ§ÈÑ¡´ÔìÍѤðҹÊÑ¡»Ò¹ã´ ¶Ö§ÇÔäÅàÅÔÈ¿éÒ Ê§èÒÈÃÕ ¶Ö§©ÅÒ´ ©¡Ò¨¡Åéһѭ­Ò´Õ ¶éÒäÁèÁդس¸ÃÃÁ¡çµèÓ¤¹ ï
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 3609
 • PungPound
  • ´
  • PungPound
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #24 : 04 ԧҤ 2015, 06:32:41 pm »
 (funny)...á¨èÁàŤÃѺ
Áͧáµèá§è´Õà¶Ô´
ï à¢ÒÁÕÊèǹ àÅǺéÒ§ ªèÒ§ËÑÇà¢Ò
¨§àÅ×Í¡àÍÒ Êèǹ·Õè´Õ à¢ÒÁÕÍÂÙè
à»ç¹»ÃÐ⪹ì âÅ¡ºéÒ§ Âѧ¹èÒ´Ù
Êèǹ·ÕèªÑèÇ ÍÂèÒä»ÃÙé ¢Í§à¢ÒàÅÂ
¨ÐËÒ¤¹ ÁÕ´Õ â´ÂÊèǹà´ÕÂÇ
ÍÂèÒÁÑÇà·ÕèÂÇ ¤é¹ËÒ ÊËÒÂàÍëÂ
àËÁ×͹à·ÕèÂÇËÒ˹ǴàµèÒµÒÂà»ÅèÒàÅÂ
½Ö¡ãËéà¤Â Áͧáµè ´ÕÁդس¨ÃÔ§ ï

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #25 : 08 ԧҤ 2015, 11:12:46 am »
¢Íº¤Ø³¹éÒ»Øê ¹éÒàËÇèÒ áÅÐÍÒ¨ÒÃÂìºêÍ¡«ì´éǤÃѺ »ÕµèÍæä» ¶éÒÁÕâÍ¡ÒÊ àÃÕ¹àªÔ­ÍÕ¡¹Ð¤ÃѺ Êèǹ¹éͧ¹¡ ¼ÁÇèÒ·ÃÔ»¹Õé¤ØéÁÁÒ¡¹Ð¤ÃѺ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¹éÒàÃ

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #26 : 08 ԧҤ 2015, 11:13:08 am »
ÊǧÒÁÁÒ¡¤ÃѺ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #27 : 08 ԧҤ 2015, 11:13:28 am »
(funny)...á¨èÁàŤÃѺ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #28 : 08 ԧҤ 2015, 11:14:06 am »
>:(  à¡çºËÁ´àŤÃѺ   :)
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ䡴àÍ

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #29 : 08 ԧҤ 2015, 11:14:37 am »
ä´éÀÒ¾ÁÒÊÇÂæ·Ñ駹Ñé¹àŤÃѺ ;) ;) ;)
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #30 : 08 ԧҤ 2015, 11:15:46 am »
·ÃÔ»ÊÒÁÊËÒ ÀÒ¾ÊÇ·ءÀÒ¾àŤèÐ (dance) (dance)
    »ØëÂãªèäËÁ¹Õè ¢Íº¤Ø³¨êÐ

ͿŹ Birdtoday

 • Hero Member
 • *****
 • з: 1522
  • ´
Re: ·ÃÔ»á¡è§¡ÃШҹ
« ͺѺ #31 : 11 ԧҤ 2015, 04:28:30 pm »
 :-*