¹ Ǣ: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =  (ҹ 6160 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
= = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« : 03 ԧҤ 2015, 04:06:40 pm »
...ËÅѧ¨Ò¡¨ºÀÒÃСԨºÃÔ¨Ò¤¢Í§·ÕèâçàÃÕ¹ÇÑ´ãËÁèÀÙÁÔà¨ÃÔ­ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ àÃÒ¡çä´é¢ÑºÃ¶µè͡ѹÁÒ·Õèá¡è§¡ÃШҹ ÍØ·ÂÒ¹»ÃШӷÕèàÃÒÁÑ¡ªÍºä»¾Ñ¡¼è͹ §Ò¹¹Õé¡ÐÇèҹ͹àÅ蹢ӡѹÊÑ¡ÊÒÁ¤×¹ ⪤´ÕÁÒ¡ ½¹µ¡µÑé§áµè¡Ò­¨¹ºØÃÕ¨¹¶Ö§á¡è§¡ÃШҹ ÂѹÁ×´ ÂѹàªéÒÍÕ¡Çѹ ¡ÇèÒ¨Ðä´éÍÍ¡ÁÒà´Ô¹àÅ蹡çà¡×ͺà·Õè§ ¹¡äÁè¤èÍÂÁÕà·èÒääѺ ¡çµÑÇà´ÔÁæ ä´é¶èÒ¡çºØ­áÃÐ ÀÒ¾áá¡çà»ç¹àËÂÕèÂÇÃØé§ à¢Ò¶èÒ¡ѹËÁ´áÃÐ ¼ÁáÅйéÒæ»éÒæä»»Ô´·éÒÂÃÒ¡Òà ÇѹÊØ´·éÒÂà¢ÒºÔ¹Ë¹ÕËÒÂä»áÅéÇ à»ç¹ÍѹÇèÒà¢Òä´éÍÍ¡ÊÙèâÅ¡¡ÇéÒ§â´ÂÊÁºÙÃ³ì  :-*
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #1 : 03 ԧҤ 2015, 04:07:28 pm »
ÍÒÃÁ³ìʺÒÂæªÔÅæ ËÅѧ¨Ò¡µÒ¡½Ñ¹ÁÒ¹Ò¹ÁÒ¡ ÁÕá´´¡çµÒ¡»Õ¡ãËéáËé§ ÊºÑ´¢¹ áµè§µÑǡѹ˹èÍ  :'( :'(
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #2 : 03 ԧҤ 2015, 04:08:24 pm »
¹¡à¢Òà¢ÕÂÇ ¼Áà´Ô¹¶èÒ¹¡àÃ×èÍÂà»×èÍ äÁèà¤Âä´éÁÕÀÒ¾à¢Òà¢ÕÂÇ´ÕæàÅ ¹Õè¡ç¡´ÁÒẺä¡Åæ ºÑ¹·Ö¡äÇéÇèÒà¤Â¶èÒ ÍÔæ (sosad)
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #3 : 03 ԧҤ 2015, 04:09:32 pm »
¹éÒæ»éÒæä»Ê¹Ø¡à¨éÒáµéÇáÃéÇÊÕ¹éÓà§Ô¹ Ãͺ¹Õé¼ÁäÁèä´éà¢éÒ ÃÙéÊÖ¡ÍÂÒ¡¹Ñè§áªè¹éÓã¹ÅÓ¸Òà ·Í´ÍÒÃÁ³ì ¡´ªÑµàµÍÃìẺʺÒÂæ ¡çàÅÂàÅ×͡仹Ñ觪Áà¨éÒµÑǹÕé¤Ñº  :)
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #4 : 03 ԧҤ 2015, 04:11:35 pm »
¨Òº¤Òà¤ÃÒ¹éÓà§Ô¹ à¡ÒФÙè¡Ñ¹ á¶Ç ¡Á.18  áÁé¨ÐÍÂÙèä¡Åæ ¡çÊÒÁÒöªÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ¼èÒ¹àŹÊìä´é  :D
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ Jaray

 • ÃÍÂÂÔéÁËÅѧÁèÒ¹ªÑµàµÍÃì
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 19586
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #5 : 03 ԧҤ 2015, 04:13:49 pm »
·Ô駷éÒ´éǵÑǹÕéÅСѹ¹Ð¤ÃѺ ËÑÇ¢ÇÒ¹ÊÒÁ¹ÔéÇËÅѧ·Í§ ¡«´´éÇÂàŹÊì 500
áÅéǨÐËÒÁÒ½Ò¡¡Ñ¹ÍÕ¡¤Ñº¼Á à¨Í¡Ñ¹ã¹»èҤѺ  :-* :-* :-* :-*
= ¨§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ø¨à¡Å×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤çÁ =

ͿŹ S-1

 • Hero Member
 • *****
 • з: 12146
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #6 : 03 ԧҤ 2015, 11:42:40 pm »
ÁÒÃѺ¢Í§½Ò¡ÊÇÂæ¤ÃѺ¹éÒàÃÂì ;) ;) ;)
- ¤Ó¹Ö§¶Ö§¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "¡ÇéÒ§¢ÇÒ§" ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµãËé "Â×¹ÂÒÇ"
- ¨Ð¤Ô´¡ÒÃã´ ¨§¤Ô´ãËéãË­è æ à¢éÒäÇé áµèàµÔÁ¤ÇÒÁʹءʹҹŧ仴éÇÂàÅ硹éÍÂ
- »ÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ´éÇÂÁҵðҹ¢Í§µ¹àͧ äÁèãªè´éÇÂÁҵðҹ¢Í§¤¹Í×è¹
- ÍÂèÒ·ÓÅÒ¤ÇÒÁËÇѧ¢Í§ã¤Ãà¾ÃÒÐà¢ÒÍÒ¨àËÅ×ÍÍÂÙèá¤è¹Ñ鹡çä´é
- ÁÕÁÒÃÂÒ·áÅÐÍ´·¹¡Ñº¤¹·ÕèÊÙ§ÇÑ¡ÇèÒàÊÁÍ

ͿŹ forest71

 • Newbie
 • *
 • з: 25
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #7 : 04 ԧҤ 2015, 12:38:25 am »
ÀÒ¾áá¹Õè...ÊØ´ÂÍ´¤ÃѺ
¨Ñ§ËÇÐ ºÇ¡ ½ÕÁ×Í
 :)

ͿŹ kontammadaa

 • Hero Member
 • *****
 • з: 716
 • á¤èä´éÁͧ¡ç¾ÍáÅéÇ
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #8 : 04 ԧҤ 2015, 02:58:59 am »
âÍÇé ÀÒ¾áá¤×Íáºèººººº àÅèͤèÒÁÒ¡¤èÐ

ͿŹ zeiss ikon

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 306
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #9 : 04 ԧҤ 2015, 03:10:49 am »
ÊÇÂæ·Ñ駹Ñé¹

ͿŹ »ÅÒ¹ÔÅ

 • love me love my life!
 • Sr. Member
 • ****
 • з: 416
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #10 : 04 ԧҤ 2015, 04:00:00 am »
§ÒÁ ÁÒ¡ ÁÒ ¤ÃѺ ¹éÒàÃÂì
äË¹æ ¹¡ÍÂÙèä˹¤ÃêÒºººº....

ͿŹ p-jeab.p

 • Full Member
 • ***
 • з: 109
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #11 : 04 ԧҤ 2015, 04:38:40 am »
¹Ñ觷ʹÍÒÃÁ³ìä»´éÇ ÁÕ¹¡ÊÇÂãËé´Ù ãËé¶èÒÂÀҾ仴éÇ ¿Ô¹ÊØ´æàŤèÐ ;)

ͿŹ V6

 • Sr. Member
 • ****
 • з: 387
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #12 : 04 ԧҤ 2015, 07:54:07 am »
»ÃÁÒ¨ÒÃÂìá·éæàÅ ÊØ´ÂÍ´æææ

ͿŹ R-SAN

 • Full Member
 • ***
 • з: 170
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #13 : 04 ԧҤ 2015, 10:05:17 am »
 :( :(á¡è§¹èҨлԴ·Ø¡ÇѹàŹФÃѺ ¨Ðä´éªÁÀÒ¾ÊÇÂæ·Ø¡Çѹ 5555

ͿŹ lomluang

 • Hero Member
 • *****
 • з: 6085
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #14 : 04 ԧҤ 2015, 01:06:34 pm »
ÊÇÂæ ·Ñ駹éÒ¹ á¡è§à»Ô´ä»à¡çºÀÒ¾ÁÒãËéªÁÍÕ¡¹Ð ¤ÃѺ

ͿŹ Pung Pound

 • ï ¶Ö§ÊÙ§ÈÑ¡´ÔìÍѤðҹÊÑ¡»Ò¹ã´ ¶Ö§ÇÔäÅàÅÔÈ¿éÒ Ê§èÒÈÃÕ ¶Ö§©ÅÒ´ ©¡Ò¨¡Åéһѭ­Ò´Õ ¶éÒäÁèÁդس¸ÃÃÁ¡çµèÓ¤¹ ï
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • з: 3609
 • PungPound
  • ´
  • PungPound
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #15 : 04 ԧҤ 2015, 06:31:18 pm »
 (waitting)...Âѧä´é load card àÅ  (ohnoo)
Áͧáµèá§è´Õà¶Ô´
ï à¢ÒÁÕÊèǹ àÅǺéÒ§ ªèÒ§ËÑÇà¢Ò
¨§àÅ×Í¡àÍÒ Êèǹ·Õè´Õ à¢ÒÁÕÍÂÙè
à»ç¹»ÃÐ⪹ì âÅ¡ºéÒ§ Âѧ¹èÒ´Ù
Êèǹ·ÕèªÑèÇ ÍÂèÒä»ÃÙé ¢Í§à¢ÒàÅÂ
¨ÐËÒ¤¹ ÁÕ´Õ â´ÂÊèǹà´ÕÂÇ
ÍÂèÒÁÑÇà·ÕèÂÇ ¤é¹ËÒ ÊËÒÂàÍëÂ
àËÁ×͹à·ÕèÂÇËÒ˹ǴàµèÒµÒÂà»ÅèÒàÅÂ
½Ö¡ãËéà¤Â Áͧáµè ´ÕÁդس¨ÃÔ§ ï

ͿŹ NewHandForever

 • Jr. Member
 • **
 • з: 52
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #16 : 05 ԧҤ 2015, 01:02:18 am »
áµèÅÐÀÒ¾§ÒÁæ·Ñ駹Ñé¹àŤèÐ ;) ;) ;)

ͿŹ kakk

 • Full Member
 • ***
 • з: 138
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #17 : 05 ԧҤ 2015, 01:22:54 am »
á¨èÁÁÒ¡æ ¤ÃѺ¹éÒàÃÂì  :'( :'( :

ͿŹ meud

 • Hero Member
 • *****
 • з: 11705
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #18 : 05 ԧҤ 2015, 03:09:05 am »
áËÅèÁÅÔ§æ

ͿŹ p-jeab.p

 • Full Member
 • ***
 • з: 109
  • ´
Re: = = = ¢Í§½Ò¡¡è͹»Ô´á¡è§ = = =
« ͺѺ #19 : 05 ԧҤ 2015, 05:14:42 am »
äÁèà¤Â¼Ô´ËÇѧàŹФйéÒàÃÂì ÊÇÂæ·Ñ駹Ñé¹ ;)