¹ Ǣ: ¢ÒÂ Pentax 67 M* 300mm F4 + Pentax 67 1.4x TC + Pentax 67 to k adapter  (ҹ 2993 )

0 Ҫԡ 1 ؤŷ ѧǢ͹

ͿŹ udomt

 • Newbie
 • *
 • з: 6
  • ´
1. Pentax 67 M* 300mm F4 (THB25 000)
2. Pentax 67 1.4x TC (THB5 000)
3. Pentax 67 to k adapter (THB3 000)

«×éÍ·Ñé§ËÁ´¢ÒÂÃÒ¤ÒÅ´¾ÔàÈÉ·Õè THB27 500

´Ù¢Í§ä´é·Õ訵بѡà ÃѪâ¸Թ ËÃ×Íá¹Çö俿éÒ

ʹã¨â·ÃµÔ´µèÍ ÍØ´Á 0811715143

ËÁÒÂà˵Ø:

àŹÊìà·àÅâ¿âµéµÑǹÕéÁըشà´è¹ËÅÒÂÍÂèÒ§

1. ¶èÒ¤ÁÁÒ¡ µèÍ 1.4x TC ¡çÂѧ¤ÁªÑ´ÍÂÙè
2. ãªéà»ç¹ÁÒâ¤Ãä´é ¶èÒÂã¡ÅéÊØ´ÃÐÂÐ 2 àÁµÃ
3. â¿¡ÑʧèÒÂÁÒ¡ ãªé¹ÔéÇà´ÕÂÇ¡ç»ÃѺ⿡ÑÊä´é
4. ËÒ adapter (Nikon Canon Sony) §èÒÂ

Åͧ´ÙÃÙ»ÊÇÂæä´é¤ÃѺ

ͿŹ udomt

 • Newbie
 • *
 • з: 6
  • ´
ÃÙ»ÊÔ¹¤éÒ

ͿŹ udomt

 • Newbie
 • *
 • з: 6
  • ´
µÑÇÍÂèÒ§ÃÙ» 1

ͿŹ udomt

 • Newbie
 • *
 • з: 6
  • ´
µÑÇÍÂèÒ§ÃÙ» 2